WinAuditorLink is een interface waarmee de gebruiker boekhoudkundige gegevens vanuit WinAuditor kan opvragen in Excel.

Zo kunt u uiterst makkelijk eender welke tabel opstellen, of het nu gaat om een financiële, een balans- of een resultatentabel. De link wordt gerealiseerd zodra u de aanvraag doet en het bedrag uit het WinAuditor-dossier verschijnt onmiddellijk in uw spreadsheetprogramma.

Voordelen

- Met de standaardversie kunt u de rekeningsaldi opvragen van één dossier voor één boekjaar.
- In de Enterprise of fiduciaire versie is er geen beperking wat betreft het aantal dossiers, noch het aantal boekjaren in éénzelfde map.
- Met deze laatste versie kunt u dus meerdere boekjaren vergelijken of meerdere dossiers consolideren.
- Ook de bedragen van de BTW-aangiften zijn beschikbaar.
- Via enkele eenvoudige formules bekomt u onmiddellijk het saldo van een rekening of van een rekeningcategorie in uw spreadsheetprogramma.
- De navolgende formules zijn beschikbaar: saldo, debetsaldo, creditsaldo, totaal debet, totaal credit, bedrag van een BTW-vak, identificatiegegevens van een dossier, benaming van de algemene rekeningen, boekhoudkundige periode.
- Met elk van deze formules kunt u de aanvraag beperken tot één boekjaar, één of meer algemene rekeningen en een onderbreking in de periode.
- Eventuele wijzigingen in de boekhouding worden onmiddellijk overgenomen in uw tabellen.