Beheer van de investeringen met WinAuditor

Dankzij de module investeringen volgt u uw investeringen gemakkelijk op en voert u de specifieke boekhoudkundige bewerkingen van die activa automatisch uit. De ramingen van de afschrijvingen geven u steeds een duidelijk overzicht van uw boekhoudkundige en fiscale situatie.

Voordelen

- overname van een bestaande situatie op basis van een inventarisbestand (Ms Excel-tabel)
- afschrijving van een volledige annuïteit of prorata temporis (maandelijks of dagelijks)
- verschillende methodes om afschrijvingen te berekenen: lineair, degressief of versneld. Automatische -
overgang van degressief naar lineair
- specifieke bewerkingen
- aankoop
- overname
- overdracht
- afdanking
- terugname van afschrijvingen
- uitzonderlijke afschrijving
- wijziging van het percentage en/of de methode
- transfer naar andere rekening
- historiek van de bewerkingen per investering
- frequentie van de afschrijvingen
- per boekjaar
- per trimester
- per quadrimester
- per maand
- beheer en afschrijvingen van subsidies
- beheer en afschrijvingen van herwaarderingsmeerwaarden
- overzicht van de jaarlijkse afschrijvingen
- overzicht van de geraamde afschrijvingen
- simulaties, verwachte investeringen