Module Intrastat

De INTRASTAT-module is bestemd voor ondernemingen die met hun export naar of import uit lidstaten van de Europese Unie een zakencijfer realiseren van 700.000€/jaar voor de aankomsten en/of 1.000.000€/jaar voor de verzendingen.

En savoir plus

Voordelen

- Opmaak van maandelijkse Intrastat aangiften..
- Zowel voor de inkomende als voor de uitgaande activiteiten.
- De aangifte gebeurt volgens het formaat dat werd goedgekeurd door de Nationale Bank van België.
- De Intrastat-gegevens worden overgenomen zodra de respectieve boekhoudkundige documenten zijn ingevoerd.

Waarom Intrastat-aangifte?

De gegevens van de aangiften dienen voor het opstellen van de maandelijkse statistieken van de handel tussen België en de andere lidstaten van de Europese Unie. Deze statistieken worden gebruikt door regionale en federale overheden, beroepsfederaties, de Europese Commissie, internationale organisaties, privé-bedrijven,.... en misschien ook door uw eigen onderneming die haar marktaandeel of de hoeveelheden, prijzen en waarden van haar producten wil kennen, of die nieuwe markten of bevoorradingsmogelijkheden wil aanboren. Aangevers die geïnteresseerd zijn hun marktaandeel in de handelsbalans van België te kennen, kunnen een aanvraag doen voor een "feedback". Het aantal goederencodes is beperkt tot de 10 belangrijkste codes uit de aangiften voor het lopende kalenderjaar.

Intrastat-aangifte in België

De INTRASTAT -aangifte is de wettelijk verplichte aangifte van de goederenbewegingen tussen België en de andere lidstaten van de EU. Goederen die het Belgische grondgebied binnenkomen vanuit andere EU- lidstaten worden aankomsten genoemd, goederen die het Belgische grondgebied verlaten naar andere EU-lidstaten worden verzendingen genoemd.