Het importeren en exporteren van gegevens is nu eenvoudig.

U vindt de invoer van gegevens in uw WinAuditor-dossier ingewikkeld ? Dat is verleden tijd. Met de nieuwe invoerfuncties is dit werk vandaag niet langer voorbehouden aan professionals. Wanneer u van uw leverancier nieuwe tarieven ontvangt, moeten deze opgenomen worden in uw WinAuditor-dossier. Dank zij de nieuwe invoerfunctie voor artikels gebeurt het updaten van artikels in WinAuditor nu met een eenvoudige muisklik !

Voordelen

- Import van Excell.
- Eenvoudige bestandstructuur.
- Een knop import in uw programma, U dient alleen maar nog een bestand te selecteren.
Wat kunnen we importeren?

Artikels

- Aanpassing van prijzen (aankoop of verkoop).
- Toevoeging van een barcode of een benaming in een andere taal.
- Ordening (of nieuwe ordening ) per familie.
- Aanpassing van de tariefcodes.
- Wijziging van de BTW-code of van de invoercode.
- Toevoeging (of wijziging) van de intrastat code.

Klanten, Prospecten en Leveranciers

- Toevoeging van een nieuwe fiche.
- Wijziging van de signalementsfiche, uniformering van de adresvermelding, enz.
- Invoer van klanten / prospecten / leveranciers als het beheer van deze fiches gebeurt in een andere toepassing.

Boekhoudplan

- Implementering van een secundair rekeningnummer (vreemd boekhoudplan).
- Implementering van de analytische boekhouding.
- Implementering van de boekhouding in fysische eenheden.
- Update van de basisinstelling voor de BTW code of van de ordening als aankooprekening (investering, kosten of goederen).

Verkoopdocumenten

Invoer van verkoopfacturen vanuit een externe toepassing

Kasdocument

- Maakt het mogelijk het kasjournaal bij te houden in Excel.
- Maakt invoer mogelijk vanuit een kasprogramma.

Diverse verrichtingen

- Heropeningsinvoer.
- Regulariseringsinvoer.
- Analytische herklassering.
- Invoer van recurrente diverse operaties.
- Invoer vanuit een extern programma.