De analytisch boekhouding gaat uit van de algemene boekhouding en heeft de bedoeling een economisch overzicht van de activiteit van de onderneming te geven.

Als dusdanig is deze boekhouding vooral toegespitst op de resultatenrekening, die verdere bewerkingen ondergaat om de rendabiliteit van de verschillende opbrengstenplaatsen van de onderneming weer te geven.

Voordelen

- Volledig parametreerbare analytische boekhouding.
- Kostenplaats bestaande uit één tot vier analytische divisies.
- Met één tot vijf tekens gecodeerde analytische divisie (60 miljoen combinaties).
- Hiërarchie en parametrering van de combinatie van analytische divisies.
- Bepalen van de verdeelsleutels om de codering te vereenvoudigen.
- Analytische ventilatie parametreerbaar op het niveau van de algemene rekening.
- Analytische codering gescheiden van de boekhoudkundige codering.
- Analytische aanpassingen. Een boekhouding die op niet-analytische manier begonnen is kan later vervolledigd worden met analytische gegevens.
- Een periodieke boekhouding met of zonder analytische details.
- Rekeningdetails en analytische balans met de mogelijkheid om de afdrukvolgorde te kiezen uit de gebruikte analytische divisies.
- Link met de spreadsheet. Met WinAuditorLink is het mogelijk de boekhoudkundige en/of analytische gegevens te gebruiken in uw spreadsheet.