Demo versie

Test gratis onze software versie

Probeer gratis.

De demo-versie bevat modeldossier waarin de eerste boekingen van een nieuw opgerichte vennootschap, de naamloze vennootschap DEMO, worden getoond. (dossiercode = DM) Deze fictieve vennootschap die als maatschappelijk doel de handel in sportartikelen heeft, heeft een beginkapitaal van 120.000,00 €.Dit kapitaal werd door 4 vennoten volstort, elk voor 30.000,00 €. (zie bankuittreksel nr1)

Inhoud van de demoversie

Aankoopfacturen

Factuur 1 : Investering in een verwarmingsinstallatie, de leverancier valt onder het mede-contractant regime.
Factuur 2 : Kosten, opening van de tellers.
Facturen 3, 4 et 6 : Onderschrijving van verzekeringen.
Factuur 5 : Investering in een firmawagen.
Factuur 7 : Investering in bureelmeubilair.
Factuur 8 : Postkosten.
Factuur 9 : Kosten van onderhoud (mede-contractant).
Factuur 10 : Aankoop handelsgoederen in Engeland, intracommunautaire verwerving.
Factuur 11 : Aankoop handelsgoederen in VS.
Factuur 12 : Kosten, intracommunautaire dienstverrichting.

Verkoopfacturen

Factuur 1 : Intracommunautaire levering (vrij van BTW) in Frankrijk.
Factuur 2 : Verkoop van rugbyballen (BTW 21%)
Factuur 3 : Verkoop van voetballen (BTW 21%)
Factuur 4 : Uitvoer van voetballen naar Zwitserland (buiten EEG vrij van BTW)
Factuur 5 : Intracommunautaire levering (vrij van BTW) naar Nederland.

Bankuittreksels

Uittreksel 1 : Volstorting van het kapitaal.
Uittreksel 2 : Interne overboeking naar kas.
Uittreksel 3 : Betaling van een leverancier.
Uittreksel 4 : Betaling van een klant.

Kas

De kas ontvangt 1000,00 € via interne overboekingen en koopt voor 290,00 € aan zegels.
De verrichtingen van januari zijn gecentraliseerd en kunnen dus niet meer gewijzigd worden. Een gedeelte van de verrichtingen van februari zijn geboekt maar nog niet gecentraliseerd.