FR - NL

Investeringen

Beheer van de vaste activa met WinAuditor

Dankzij de module 'Beheer van de vaste activa' volgt u uw vaste activa gemakkelijk op en voert u de specifieke boekhoudkundige bewerkingen van die activa automatisch uit. De ramingen van de afschrijvingen geven u steeds een duidelijk overzicht van uw boekhoudkundige en fiscale situatie.

Documentatie download

manuel pdf

Voordelen

 • overname van een bestaande situatie op basis van een inventarisbestand (Ms Excel-tabel)
 • afschrijving van een volledige annuïteit of prorata temporis (maandelijks of dagelijks)
 • verschillende methodes om afschrijvingen te berekenen: lineair, degressief of versneld. Automatische overgang van degressief naar lineair
 • specifieke bewerkingen
  • aankoop
  • overname
  • overdracht
  • afdanking
  • terugname van afschrijvingen
  • uitzonderlijke afschrijving
  • wijziging van het percentage en/of de methode
  • transfer naar andere rekening
 • historiek van de bewerkingen per investering
 • frequentie van de afschrijvingen
  • per boekjaar
  • per trimester
  • per quadrimester
  • per maand
 • beheer en afschrijvingen van subsidies
 • beheer en afschrijvingen van herwaarderingsmeerwaarden (april 2017)
 • overzicht van de jaarlijkse afschrijvingen
 • overzicht van de geraamde afschrijvingen
 • simulaties, verwachte investeringen (april 2017)
Voorbeeld en structuur van een Excel bestand waarmee u een bestaande situatie kunt importeren.

Vidéo présentatie