FR - NL

Getuigenissen

Sinds 1985 staan wij ten dienste van fiduciaires, KMO's, VZW's en zelfstandigen. En dat ze tevreden zijn, dat blijkt uit hun getuigenissen.

ATD Vierde Wereld

VZW

In het begin toen we klant waren, in 1996, werkten we al tot volle tevredenheid met Auditor+(dos) om in 2008 over te schakelen op Win Auditor. We gebruiken het programma voor het boekhoudbeheer van onze vijf juridische entiteiten, wat niet enkel een algemene boekhouding vereist, maar ook het leveranciersbeheer van elke entiteit afzonderlijk en het klantenbeheer van onze boekhandel en de daaruit voortvloeiende BTW-verplichtingen.
Als beheerder van grote VZW’s stellen wij het bijzonder op prijs dat we vergelijkende rekeningen over twee jaren kunnen presenteren die vlot compatibel zijn met onze jaarrekeningen (met de module Win Auditor Elite).
Dank zij de analytische module kunnen we onze kosten en opbrengsten opvolgen volgens drie hiërarchische assen die we naar eigen goeddunken hebben kunnen parametreren.
De module Isabel Go gebruiken we voor de verrichtingen op onze bankrekeningen en we konden een beroep doen op het Win Auditor team voor de uitwerking van een programma op maat voor de verwerking van deze gegevens bij de uitvoer naar ons personenbestand.
Als we met een probleem of met vragen zitten, dan volstaat een telefoontje voor een duidelijk antwoord. En de ontvangst is altijd even hartelijk.

Régis De Muylder,
Secretaris-Generaal van de beweging ATD Vierde Wereld in België


Brussels Meat

KMO

Brussels Meat maakt gebruik van Winauditor sinds 2006.
De sterke punten van deze software zijn zonder enige twijfel de grote soepelheid in het gebruik door een didactische interface en functionele sneltoetsen, duidelijke tabs en een logisch commercieel en CODA-beheer.

Qua gebruikszekerheid staat deze software voor constante updates en bijstand online.
Winauditor is onze referentie in boekhoudbeheer

Marc Banken
Brussels Meat (Vleesgroothandel)


A. Lammens & Fils

KMO

Professionalisme, vriendelijkheid en dienstverlening zijn de sleutelwoorden bij het bedrijf WinAuditor.
Het boekhoudprogramma is bijzonder duidelijk en gebruiksvriendelijk (ook zonder specifieke informaticakennis.)
«De bijstand online » is echt een waardevolle dienst en wij maken van de gelegenheid gebruik om het hele team te danken voor hun behulpzaamheid.

Dank voor alles. 

Evelyne Leveque
Ets A. Lammens & Fils (verhuizingen)


INTERMARCHE (Baudhuin)

KMO


Ik maak van deze gelegenheid gebruik om te zeggen hoe tevreden ik ben over uw programma Winauditor. Vroeger gebruikte ik al Auditor en de omschakeling is zonder enig probleem gebeurd. Vandaag gebruik ik Winauditor tot grote tevredenheid in mijn drie winkels ; van harte dank voor de verstrekte hulp de zeldzame keren dat ik advies of gepersonaliseerde ondersteuning nodig had.
Hartelijke groeten.

BAUDHUIN Eric. Intermaché Perwez, Ecomarché Chaumont-Gistoux, Ecomarché Grez Doiceau


Jacques Delvaux

Zelstandige

Ik ben klant bij WinAuditor sinds 1997 en ik heb Auditor ++ nog gekend.
Ik wil persoonlijk heel het team bedanken voor de snelle en efficiënte ondersteuning die ik in de loop van al die jaren heb gekregen.
Dank zij WinAuditor heb ik nu rechtstreekse controle zonder op de jaarafsluiting te moeten wachten, door het voorraadbeheer heb ik heel wat bespaard en de opvolging van de jaaromzet biedt mij een uitstekend zicht op de binding met mijn klanten zodat ik onmiddellijk contact met hen kan opnemen als er zouden afhaken.
Sinds wij samenwerken, speel ik rechtstreeks mijn resultaten door naar mijn boekhouder, die mij hierdoor per kerende de cijfers bezorgt die ik van de belastingadministratie kan verwachten. Ook dat betekent een aanzienlijke besparing op mijn boekhoudkosten.
Bravo voor jullie dynamisme en de kwaliteit van de dienstverlening en de programma’s.


Jacques Delvaux


Green clean

KMO

Winauditor is een bijzonder volledig programma. Je beheert er de hele boekhouding mee,
van cijferinvoer tot de neerlegging van de jaarrekeningen. Met het is tegelijk een uitstekend facturatie- en beheersinstrument, het genereert leveringsbonnen, stuurt het voorraadbeheer enz. Voeg daarbij de grote beschikbaarheid van het hele team en de online assistentie in geval van nood… Een bijzonder interessante cocktail dus voor een uiterst aantrekkelijke prijs

Bruno RAAS
Green Clean bvba


Flash Delivery

KMO

Dames en Heren,
Wij maken van de gelegenheid gebruik om u te melden dat hoe meer wij uw boekhoudprogramma gebruiken, des te meer wij de gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie ervan op prijs stellen.
Bravo voor de updates en de aanpassingen die jullie in de loop van het jaar stelselmatig doorvoeren en, wat ons werk aanzienlijk vereenvoudigt.
Hartelijk dank voor jullie beschikbaarheid en geduld en voor de informatie die jullie ons ook dit jaar weer hebben bijgebracht.

Het lash Delivery Team