NL - FR

Nieuwe versie 4.88

23 januari 2017

De 'paperless'- Digitalisering - module

U kunt er tegenwoordig niet meer omheen; de digitalisering van uw boekhouding zorgt ervoor dat u makkelijk toegang heeft tot elk bewijsstuk, contract of factuur. Zo bespaart u niet alleen papier en ruimte, u wint ook kostbare tijd.
Meer infos over deze module

De module 'Investeringen'

Dankzij de module 'Investeringen' volgt u uw vaste activa makkelijk op en voert u de diverse bewerkingen van die activa automatisch uit. De ramingen van de afschrijvingen geven u steeds een duidelijk overzicht van uw boekhoudkundige en fiscale situatie.
Meer infos over deze module

Uitvoer van artikelen

We hebben twee belangrijke functionaliteiten toegevoegd aan het beheer van rekeninguittreksels in CODA-formaat. Het is voortaan mogelijk om CODA's in vreemde valuta te verwerken. U kunt dus ook CODA-uittreksels ontvangen in een andere valuta dan de euro. Herkende verrichtingen worden nu automatisch en foutloos ingevoerd, zoals in de volgende voorbeelden: • Het bedrag dat werd betaald door een klant en de gestructureerde mededeling komen overeen met het openstaande bedrag en de mededeling van een factuur die werd opgemaakt op naam van die klant. • Het bedrag dat werd betaald door een klant en het IBAN van de betaling komen overeen met het openstaande bedrag van een factuur die werd opgemaakt op naam van die klant. • Een CODA-lijn laat u toe te bepalen op welke rekening(en) de betaling moet worden geboekt.