NL - FR

CodaBox heeft een dienst ontwikkeld om de overdracht van boekhoudkundige documenten van ondernemingen die door sociale secretariaten worden aangeleverd aan hun fiduciaire te automatiseren. Makkelijk en doeltreffend.

décembre 2015

Belgische boekhouders zaten er al lang op te wachten en nu is het eindelijk zover. Dankzij het gestandaardiseerde "SODA"-formaat dat door CodaBox is ontwikkeld en gedeponeerd, kunnen boekhoudkundige documenten van ondernemingen die door de sociale secretariaten worden opgemaakt, rechtstreeks naar de fiduciaires worden doorgestuurd en in hun boekhoudprogramma worden ingelezen. CodaBox wil hiermee in de eerste plaats een eenvoudig formaat creëren en wil dat formaat later laten evolueren. Daarvoor werkt CodaBox samen met softwareontwikkelaars en sociale secretariaten..

Deze integratie is natuurlijk mogelijk met WinAuditor. Bekijk maar onze video om te zien hoe deze nieuwe functie onder WinAuditor werkt.